TradeFive > Deneme

E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

  • %80 Üyelik Bedeli Teşviği 

T.C. Ekonomi Bakanlığı 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği uyarınca elektronik ticaret platformlarında aktif olarak yer almak isteyen, yeni ihracat modelleri ve yeni pazar arayışında olan firmalar için, e-ticaret sitelerine üyelik giderleri %80 oranında destekleniyor. İlgili tebliğ için tıklayınız!

Bu sayede dış ticaret hacmini artırmak, dünya pazarlarına açılmak ve var olan ihracat hedeflerine yenilerini eklemek isteyen firmalarımız, Alibaba.com üyelik bedelinin sadece %20’lik kısmını karşılayarak ihracatını geliştirmelerine imkân sağlıyor.

  • Kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler faydalanabilir.
  • Firmalar, TİM’in alt birliklerinden birine kayıtlı olmalıdır.

T.C. Ekonomi Bakanlığı tebliği için tıklayınız.